Vernieuwd DorpsZorgLoket in Noordbroek

Het DorpsZorgLoket ‘Mit Mekoar’ verzorgt elke dinsdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur een spreekuur voor Noordbroek e.o. in MFC de Noordsuythoeve.

Voor al uw uw vragen over zorg- en dienstverlening en vrijwillige hulp.

De geboden hulp kan bestaan uit vervoer naar dokter of ziekenhuis, klusjes in en om het huis, samen een boodschapje doen, invullen van formulieren, aanvraag van zorg, bezoek, respijtzorg, contact leggen met de gemeente of het Sociaal Team. Op elke vraag wordt een antwoord gezocht.

De vrijwilligers van het loket zoeken, samen met u, welke ondersteuning het beste werkt voor u. Wellicht kan een vrijwilliger van de DorpsZorgCoöperatie ‘Mit Mekoar’ u helpen, of er wordt contact gelegd met een andere organisatie.

Het aanbod van het DorpsZorgLoket is bovendien uitgebreid.
Zo zal de wijkverpleegkundige van de NNCZ, Jessica van de Eide, minimaal één ochtend in de maand in het DorpsZorgLoket aanwezig zijn.
En het DorpsZorgLoket neemt de taken over van het, in maart gestopte, DorpsInformatiePunt. U kunt nu dus ook terecht voor vragen die de gemeente betreffen (formulieren en brieven, het Sociaal Team en dergelijke).

U kunt zich elke dinsdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur melden in de Huiskamer van het MFC in Noordbroek met uw vragen.
Ook is het DorpsZorgLoket telefonisch bereikbaar: 06-21.13.56.62
en via e-mail: info@mitmekoar.nl

Reacties zijn gesloten