• Vrijwilligerswerk
  • Muntendam

Website Dorpsraad Muntendam

Bevorderen woon en leefklimaat van ons dorp Muntendam

Taken en werkzaamheden

Als lid van de Dorpsraad Muntendam ben je een belangrijke vertegenwoordiger van de inwoners van je dorp en kun je misstanden en wensen aankaarten bij de gemeente. Hebben inwoners vragen over de veiligheid in hun buurt? Ziet u veel vervuiling op een bepaalde lokatie? Hebben inwoners problemen in hun wijk waarmee ze nergens terecht kunnen? Dit soort vragen kan de Dorpsraad voor inwoners vertalen naar de gemeente. De Dorpsraad zijn de ogen en oren van de inwoners van Muntendam aangaande wegen, groen, voorzieningen, leefbaarheid, jeugd, ouderen, cultuur, scholing, verenigingen etc. Als Dorpsraadlid denkt u mee over de leefbaarheid in uw dorp!

Vaardigheden en kwaliteiten

Actieve houding en betrokkenheid bij je eigen dorp. Gezond verstand en enige kennis van het ambtelijke functioneren van een gemeente maar ook inzicht in wensen en beleving van bewoners van het dorp.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Voor wie het leuk vindt om mee te denken met bewoners uit je dorp en wie een stem wil hebben in wat er gebeurt, is dit een leuke vrijwilligersbaan. Tesamen met een groep medeadviesleden adviseer je richting gemeente en vertaal je gemeentebeleid naar de inwoners van Muntendam.

Achtergrondinformatie organisatie

Doelstelling organisatie

Vertegenwoordigen van de inwoners van het dorp Muntendam en als verbinder tussen gemeente en inwoners functioneren.

Belangrijkste activiteiten

De leden Dorpsraad zijn de ogen en oren van het dorp voor wegen, groen, voorzieningen, leefbaarheid, jeugd, ouderen, cultuur, scholing, verenigingen etc. en vergaderen 1x per maand.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar vrijwilligerscentrale@live.nl