Website Kwartier, zorg en welzijn

De organisatie voor welzijn in Midden-Groningen

Taken en werkzaamheden

Als buurtbemiddelaar helpt u buren bij het oplossen van conflicten waar zij zelf niet uitkomen. U helpt hen een oplossing te vinden waar beiden mee kunnen leven. Dit doet u altijd samen met een collega-bemiddelaar. Buurtbemiddelaars spelen niet voor rechter maar zijn neutraal. Doorgaans worden eerst afzonderlijke gesprekken met beide partijen gevoerd. Hierna wordt een driegesprek gevoerd. Daarin maken partijen afspraken over het vervolg.

Vaardigheden en kwaliteiten

U kunt onbevooroordeeld naar anderen luisteren en u kunt in een conflict onpartijdig blijven. U bent geduldig en kunt omgaan met emoties. U kunt het vertrouwen van mensen wekken. U kunt zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie. Met uw collega-bemiddelaars kunt u goed samenwerken en gebruik maken van elkaars kwaliteiten.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Het gaat om boeiend, nuttig en afwisselend vrijwilligerswerk. Het kost u gemiddeld enkele, door u zelf te plannen, uren per maand. U krijgt bij aanvang een uitgebreide training in het voeren van bemiddelingsgesprekken. Ook ontvangt u begeleiding van een professionele coƶrdinator en bijscholing. U wisselt regelmatig ervaringen uit met collega-bemiddelaars.

U krijgt voor het werk een vrijwilligersvergoeding.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar vrijwilligerscentrale@live.nl