Op 10 november is er landelijke aandacht voor het waardevolle werk dat mantelzorgers verzetten. In Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde wordt hier al op 9 november bij stil gestaan.

De gemeenten vinden de inzet van de mantelzorger erg belangrijk. Daarom is er het mantelzorgcompliment welke bestaat uit een waardebon en een bloemetje. Deze complimenten op 9 november uitgedeeld.

U komt in aanmerking voor het mantelzorgcompliment als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

U biedt intensieve zorg of hulp aan een naaste; U doet dit minimaal 8 uur per week én al minstens 3 maanden lang; U bent 15 jaar of ouder; U zorgt voor iemand die in de gemeente Hoogezand-Sappemeer, Slochteren of Menterwolde woont.

Wilt u in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment 2017?

Neem dan vóór 1 november contact op met het Steunpunt Mantelzorg. Een medewerker heeft een gesprek met u om te kunnen beoordelen of u aan de criteria voldoet. (De gemeente deelt maximaal één mantelzorgcompliment per zorgvrager uit). Heeft u het compliment in 2016 ontvangen? Dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. Wel vragen wij u het aan ons door te geven als uw situatie verandert, als u niet meer aan de criteria voldoet of als u geen mantelzorger meer bent.