Chronische stress en schulden, wat doet dat met een mens?

Gemeente Midden-Groningen start dit najaar met een pilot genaamd “Stressvrij” in het gebied van de voormalig gemeente Menterwolde. Dit betekent dat de gemeente in haar dienstverlening rekening houdt met de impact van (chronische) stress op het gedrag van mensen zodat ze meer eigen regie kunnen voeren. De gehanteerde werkwijze is gebaseerd op de methodiek Mobility-Mentoring. Uitgangspunt hierbij is het wetenschappelijk inzicht dat chronische stress invloed heeft op het gedrag van mensen. Mensen met stress gaan meer bij de dag leven, zijn minder goed in staat doelen en prioriteiten te stellen en hun emoties te reguleren als het tegenzit. Het uiteindelijke doel is een situatie te bereiken waarin geen sprake meer is van stress, waardoor de inwoner weer in staat is prioriteiten te stellen.

De methodiek neemt stress als vertrekpunt en ondersteunt een huishouden/gezin om een ontwikkeling te maken van een onoverzichtelijke situatie naar een overzichtelijke situatie. De startvraag is: wat heb je nodig om stressvrij te zijn? Daarna worden de stappen beloond waardoor mensen actiever worden, meer gaan geloven in zichzelf en zelfverzekerder worden.  Binnen dit project wordt samengewerkt partijen als het sociaal team, de BWRI, en het MAC in Muntendam. Daarnaast zijn er ook externe partijen betrokken bij het project. De hulp van een maatje die naast de deelnemer staat is ook vaak zeer gewenst doordat deze “gewoon” naast de deelnemer kan staan.

Het MAC doet daarom een beroep op de inzet van vrijwilligers bij het ondersteunen van de deelnemers op laagdrempelige wijze. Een maatje, de vrijwillige mentor, kan net dat extra steuntje in de rug voor de deelnemer betekenen. Voor wie om mensen geeft of voor wie misschien zelf uit ervaring weet hoe moeilijk het kan zijn in zo’n benarde situatie te zitten, geeft het veel voldoening om te helpen. Het project is bovendien vernieuwend en kan een geweldige inspiratie zijn!  De inzet zal in overleg met de deelnemer variëren van 1 tot 2 dagdelen per week.

Voorlichtingsavond voor geïnteresseerden in Mobility-Mentoring

Voor geïnteresseerde potentieel mentoren organiseert het MAC eind september zal een voorlichting over Mobility Mentoring. U krijgt daar een uitgebreide uitleg over de methodiek en kunt vragen stellen over uw eventuele rol als mentor als u besluit mee te gaan helpen. Bent u getriggerd geraakt door deze methodiek en zou u een helpende hand willen uitsteken, meld u dan aan voor de voorlichtingsavond op 26 september a.s. (voorlopige datum)  in het MAC te Muntendam. Dat kan alvast vanaf nu via mac@midden-groningen.nl