DRM heeft er twee nieuwe leden bij en zoekt nog enkele nieuwe

Het ledental van de dorpsraad van Muntendam is met de uitbreiding van twee nieuwe leden op een totaal van 10 personen gekomen. “Gezien alle projecten en zaken waar we ons mee bezig houden streven we naar een uitbreiding van nog eens aantal personen. Er staat ons een hoop werk te doen en met 10 personen vergt dat het nodige van de groep.” zegt Kor Beishuizen. “We worden door de herindeling bij steeds meer projecten en zaken betrokken zoals de ontwikkeling van en invulling geven van een centrumplan voor ons dorp.” Verder is de Dorpsraad betrokken bij het wegenbeheersplan, het Meedoenfonds, project De Akkers, Armoede Pact, Dorpen Alliantie Oost Groningen, wandelfestijn Tocht om de Noord en de afronding van een aantal zaken aan gaande sporthal De Menterne.”U begrijpt wel we hoeven niet stil te zitten en dat doen we ook niet.” Voorzitter Sikko van Bruggen vertelt: “Met meer leden willen we de opzet veranderen, willen met kleine groepjes aan een project gaan werken. Twee of drie personen en waar nodig met extra ondersteuning uit de totale groep een project aanpakken.” De DRM heeft de leefbaarheid in Muntendam hoog in het vaandel staan. “Dit is geen eigenbelang, maar we doen ons werk in het belang van de totale bevolking van ons dorp. We kunnen ons passief opstellen en alles over ons heen laten komen, of we komen op voorde belangen en proberen invloed uit te oefenen op de gang van zaken. “Voelt u dit laatste ook zo? Word actief, sluit u aan bij de Dorpsraad en oefen invloed uit. We kunnen uw steun goed gebruiken. Voor info kunt u terecht op onze site: dorpsraadmuntendam.nl

Reacties zijn gesloten